Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS
Tədbirlər
26 Aprel , 2019
Salyan rayon MKS-nin 4 saylı şəhər kitabxanası Azərbaycanın görkəmli maarifpərvər yazıçılarından biri olan Nəcəf bəy Vəzirovun -165 illiyinə həsr edilən tədbir keçirmişdir. Kitabxanaçı yazıçının milli peşəkar teatrımızın yaradıcılarından və ilk teatr tamaşasını hazırlayanlardan, həm də onun iştirakçılarından biri olması , Mirzə Fətəli Axundzadədən sonra dramaturgiya ilə birinci məşğul olub və Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrının bünövrəsini qoyması haqqında məktəblilərə məlumat verdi.