Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS
Xəbərlər
15 Avqust , 2018
Dövlətimizin başçısı ölkəmizdə pambıqçılığın zəngin ənənələrinin bərpa edilməsi və bu sahənin əvvəlki şöhrətinin qaytarılması üçün müvafiq tapşırıqlar verib. 2017-ci ildə respublikamızda pambıq istehsalı 300 min tona, hər hektardan məhsuldarlıq isə 30 sentnerə çatdırılmalıdır. Salyan rayonunda da aqrar bölmənin ənənəvi sahələrindən biri olan pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
Salyan MKS-nin Seyidsadıqlı kənd filial kitabxanasının müdiri Zöhrə xanım şəxsi həyətyani sahəsində 2 HA pambıq sahəsini becərir.