Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı 1996

Müasir dövrdə oxucuların rəngarəng sorğularının ödənilməsində milli biblioqrafik vəsaitlərin əhəmiyyəti çox böyükdür.

Aydın Kazımzadə “Azərbaycan kinomotoqrafiyaçıları”

Kitabda bu gün aramızda olmasalar da sənətdə ikinci həyatlarını yaşayan kino xadimlərindən C.Cabbarlı, S.Rəhman, N.Zeynalova, L.Bədirbəyli, Ə.Muğanlı və başqaları haqqında elmi və publisistik oçerklər çap olunmuş

Elçin Hüseynbəyli “On üçüncü həvari-141-ci Don Juan”

Bu romanda 400 il bundan əvvəl Səfəvilər dövlətinin Avropaya göndərdiyi böyük elçiliyin katibi kimi İspaniya krallığına gəlmiş Oruc Bayat –iranlı don Juan niyə adından və dinindən imtina etdi kimi suallar

Lev Tolstoy “Hacı Murad”

Bu əsərdə böyük yazıçı bir qəhrəman haqqında öyküdən yola çıxaraq həmin düşüncələrini olduqca parlaq bir dil və üslubla oxuculara çatdırır.

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Lüğət sözlərin düzgün yazılışını özündə ehtiva edən, hər bir vətəndaşın istinad və istifadə edə biləcəyi bir mənbədir.