Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti

Lüğət sözlərin düzgün yazılışını özündə ehtiva edən, hər bir vətəndaşın istinad və istifadə edə biləcəyi bir mənbədir.

Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası I cild

Fantastika bədii ədəbiyyatın müasir dövrdə məhsuldar qollarından biridir.

Dünya yazıçılarının nağılları antologiyası

İnsan fantaziyaları, təxəyülləri üçün ən uğurlu meydan, ən optimal məkan məhz nağıl mətnləridir.

Rus nəşri antologiyası

Klassik rus nəşri rus insanının yaşam-tale təcrübəsinin bədii ifadəsi, onun etnik düşüncə miqyasının poetik göstəricisidir, təhkiyə imkanlarıdır.