Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Azərbaycan Kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. 5-ci cild.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın birgə layihəsi olan "Azərbaycan Kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında" adlı çoxcildlinin 5-ci cildi Naxçıvan Muxtar Resp

"Yeni Kitablar" Annotasiyalı biblioqrafik göstərici

“Yeni kitablar” adlı annotasiyalı biblioqrafik göstəricini nəşr etməkdə əsas məqsəd  oxucu və mütəxəsisləri Milli Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyatla tanış etməkdir.

Şəmistan Nəzirli “Biblioqrafiya”

Azərbaycan və rus dillərində tərtib olunmuş göstəricidə Ş.Nəzirlinn həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri, tanınmış şəxslərin onun haqqında fikirləri və başqa maraqlı materiallar öz əksini tapmışdır.

Teymur Elçin “Biblioqrafiya”

Biblioqraik göstəricidə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, şair və tərcüməçi ictimai-dövlət xadimi Teymur Elçinin 1938-2014-cü llərə qədər dərc edilmiş əsərləri,