Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Zəlimxan Yaqub "Əsərləri"

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun 13 cildlik əsərləri külliyatının XII cildində görkəmli ictimai-siyasi və dövləti xadimlərinə müraciətləri, məktubları, rəsmi dövlət tədbirlərindəki çıxışları və mü

Nəriman Həsənli "Vətənin şöhrətini ucaldanlar"

Bu kitabda İkinci Dünya Müharibəsinin odlu-alovlu yollarından keçmiş qəhrəman Vətən oğullarının döyüş rəşadətlərindən, onların müharibədən sonrakı illərdə həyatının müxtəlif sahələrində V

Xanım İsmayılqızı "Dua yağışı"

Ədəbiyyata 90-cı illərdə gəlib. "Bir məndim, bir də özüm", "Ağ və qara" şeir kitablarının, V.Şukşinin "İlan zəhəri" tərcümə kitabının, "Kimlər keçir bu dünyadan", "Ruhun da gözü var" publisistik

Abuzər Xələfov "Kitabxana və cəmiyyət"

Ömrümü Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin inkişafı və formalaşmasına həsr etmiş Əməkdar elm xadimi, professor A.Xələfovun bu monoqrafiyası çox böyük aktuallıq kəsb edir.