Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Q.K.Gül. METEROLOGİYA VƏ İQLİMŞÜNASLIQ

Yer kürəsini bürüyən atmosfer sabit qalmayıb daima hərərkətdədirş Yağış, qar, tufan və.s bu kimi fiziki hadisələr atmosferdə baş verən bütün fiziki hadisələri, o cümlədən qeyri-adi hadislərdən ildırım

Xəlil Rza Ulutürk. Hara gedir bu dünya

Şer necə yaranır? Bu sualı  oxucuların dilindən çox eşitmişəm, ancaq birdən-birə cavab verməkdə çətinlik çəkmişəm. Dogrudan şeir hansı möcüzədir? Necə olur ki, bəzən birnəfəsə az-çox yax

Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət (2008-2013) I Cild

Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2008-2013 illərdə fəaliyyəti dövründə ölkənin ictimai-siyasi və mədəni həyatında

Fəridə Hacıyeva "Biblioqrafiya"

Fəridə Hacıyeva. Biblioqrafiya: 60 illik yubileyi münasibətilə.