Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Oqtay Zeynalov. Terrorizimdə cinayətkar dəstlərin rolu və onunla mübarizə

Bu kitabda Qədim Roma dövründən başlamış, zəmanəmizə qədər terrorizmin inkşaf yolları nəzərdən keçirilir. XIX-XX əsrlərdə  "rus terroru" fenomeni təsvir edilir. Siz mütaliə zamanı müasie siyasi, dini v

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

Oxuculara təqdim olunan "Əsərlər"in I cildinə Azərbaycanın milli istiqlal hərərkatının ideoloqu və lideri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətinin yaradılması işinə başçılıq etmiş görkəmli ictimai-siyasi və d

Elçin. Yeni hekayələr

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, xalq yazıçısı Elçinin bu kitabına onun son illərdə yazdığı və oxucuların böyük marağına səbəb olmuş üç hekayəsi, böyüklər &uum

Mixail Yuryeviç Lermontov. Seçilmiş əsərləri

Rusiyanın görkəmli humanist şair və mütəffəkirlərindən biri, qüdrətli söz ustası M.Y. Lermontova hayatı faciəli şəkildə dərk etmək taley nəsib olmuşdu. 

Hüseynbala Mirələmov. Sonuncu Fateh

Dövlət müstəqiliyinə əbədilik qovuşmuş Azərbaycan Respublikası bu gün özünün intibah dövrünü yaşayır və həyatın bütün sahələrində tariximizin heç bir mərhələsində gör&