Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Füzuli, Məhəmməd. Əsərləri: 6 cilddə. V cild

tərt. H. Araslı ; red. T. Kərimli ; bur.məs. Ə. Ə. Güləliyev. - 224 səh.  

Füzuli, Məhəmməd. Əsərləri: 6 cilddə. VI cild

tərt. Ə. Səfərli ; rеd. T. Kərimli ; bur.məs. Ə Güləliyev, 2005. - 384  səh 

Fədai Bəxtiyarnamə / Fədai ;

tərt., Q. Məmmədli, bur.məs. Ə. Güləliyev, 2004. - 168 səh.