Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Heydər Əliyev"Müstəqilliyimiz əbədidir"2-cild

Biblioqrafik göstəricinin 2-cildində matareallar"Dünya Azərbaycanlıları","Dövlətlərarası münasibətlər, beynalxalq təşkilatlar","Tarix və tarixi hadisələr"bölmələrində təqdim olunur.

Prezident İlham Əliyev və Mədəniyyət (2008-2013) II Cild

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası və AzərTAc-la birgə layihəsi əsasında tərtib olunmuş "Prezident İLham Əliyev və mədəniyyət.

Nigar Rəfibəyli. Məhəbbətim Bölünmədi

Qadın olmaq hər şeydən öncə məsuliyyətdir. Nigar Rəfibəylinin isə məsuliyyəti üçqat idi. Xudadat bəy Rəfibəylinin qızı, Rəsul Rzanın xanımı, Anarın anası olmasının məsuliyyəti... Bu üç şəxsiyyətin

Müslüm Maqaomayev. Dahi Lanza

Dahilər niyə belə tez köçür dünyadan? Ən azı onların əksəriyyəti. Onlar üçün xüsusi zamanmı hesablanıb? Sanki onların erkən istedadı başqalarında -adi insanlarda bir ömür boyu uzanan n

İslam Səfərli. Pıçıldaşın ləpələr

İslam Səfərli... 1923-1974... Nəğməkar şair... Dramaturq... Gözəl insan... Hər bir sənətkar öz yaradıcılığı ilə özünə abidə qoyurş. Əlbəttə, qranitdən və mərmərdən daha çox xatirələrdə, yaddaşlard