Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Joze Saramaqo "Seçilmiş əsərləri"

Görkəmli Portuqaliya yazıçısı Joze Saramaqonun "Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evində nəşr olunan "Seçilmiş əsərləri"nə "İsanın İncili", "Təxirə salınmış ölüm" romanları, "İn Nomine Dei" pyesi və yazıç

Rəşad Nuri Güntəkin "Dodaqdan qəlbə"

Əsərdə öz məhəbbəti naminə əzablara düçar olan Lamiyənin məşəqqətli həyatı və məxsus olduğu cəmiyyətin ziddiyətləri real bədii təsvirlərlə verilmişdir.

Nüsrət Kəsəmənli "Seçilmiş əsərləri"

Poeziyamızın ənənəvi və yeni şeir formalarına istinad edərək həmişə maraqlı və orijinal lövhələr yaratmış şairin bu kitabında onun həyat, insan və cəmiyyət haqqında oxucu ilə səmimi, poetik söhbətləri topl

Hüseynqulu Sarabski"Köhnə Bakı"

Əsərdə keçən əsrin əvvəlindəki Bakının həyatı və məişəti ilə bağlı müxtəlif hadisələr müəllifin şəxsi müşahidələrindən süzgəcdən keçərək rəngarəng bədii boyalarla təsvir edilmişdir.

Manaf Süleymanov "Eşitdiklərim oxuduqlarım gördüklərim"

Əsərdə təsvir olunan hadisələrin əksəri müasir oxucu üçün xüsusi maraq təşkil edir. Neft qatlarının vəhşicəsinə istismarı özünün əksini tapmışdır.