Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Varis "Əzilmiş fotoşəkillər"

Romanın sujeti həyatdan, günümüzün reallığından götürülmüşdür.

Varis "Sənə inanıram"

Sevgi və xəyanət insanın cəmiyyətdə öz yerini tapa bilməməsi,xoşbəxtlik arzuları son dərəcə dramatik və gözlənilməz sujet xətti ilə birlikdə axıradək oxucunu gərginlik içərisində saxlayaraq, maraqlı bir romanın

Varis "Yol ayrıcında azıb qalanlar"

Romanda eyni parta arxasında oturmuş, bir- birinə ülvi hisslər bəsləmiş iki məktəblinin 30 ildən sonrakı görüşündə bir çox suallara aydınlıq gətirir, iki nəfəsin  kəsici ailə dramı çarpazlaşır,

Varis "Son məktub"

“Son məktub” romanı vətənini tərk etmək məcburiyyətində qalmış bir qadının iztirabla dolu yaşantıları barədədir.

F.M.Dostoyevski "İdiot"

Çox yüksəklərdə - mənəvi həyatın zirvələrində dayanan "divanə" Mışkin başda olmaqla, romanın mərkəzi surətləri, doğurdan da dərin poetikadır.