Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Elxan Elatlı "Mərtəbələr"

Əsasən dedektiv romanları ilə saysız hesabsız oxucu qəlbini fəth edən yazıçının psixoloji janrda qələmə alınmış "Mərtəbələr" romanını onun yaradıcılığında yeni keyfiyyət mərhələsi hesab etmək olar.

Elçin Hüseynbəyli "Yovşan qayağılar"

Romanın qəhrəmanı demokratiya və həqiqət axtarışındadır.

Elçin Hüseynbəyli "Aişə"

Xalq mahnısının bu leytmotivi üzərində qurulan, orijinal sujet xətli və  çevik təhkiyəli roman iki şərqli gəncin Moskvadakı tələbə həyatından və sevgisindən bəhs edir.

Elçin Hüseynbəyli "Metro Vadisi"

Sintetik üslubda yazılmış romanda müəllif "qadın ərinimi yoxsa qardaşınım çox sevir?"dilemmasına cavab axtarır və bir tarixi ədalətsizliyi başqa bir tarixi ədalətliliklə əvəz edir.

Tahir Kazımov "Talelərini özləri yazanlar"

Kitabda əsərin qəhrəmanı Leylanın yeni səhvinə, afrikalı Anarənin dirnaq arası qayğısına inanaraq İstanbula getməsi, orada əxlaqsızlıq yuvasına düşməsi aldandığını duyub ölümcül mənəvi zərbə alıb üz&