Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Ələviyyə Babayeva."Adamlar və talelər"

Müharibənin ağırlığını görmüş, enişli-yoxuşlu həyat yolunda yaxınını, sevimlisini, dostunu itirmiş lakin mərdliyi, sədaqəti,dözümlüyü özündə saxlayan insanlar haqqında söhbət gedir.

Qarabağ "Biblioqrafiya"

Azərbaycanın Qarabağ ərazisi haqqında 2001-ci ilə qədər yazılmış əsərlər haqqında informasiyanın böyük bir hissəsi daxil edilmişdir.Qarabağ haqqında məlumat əldə etmək istəyən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş

Əlisəfa Azayev "Gözlənilməz Hadisə"

Dedektiv mövzulu olna əsərdə xalq əmlakına göz dikənlərin,oğurluqla sərvət qazanmaq istəyənlərin acınacaqlı aqibəti maraqlı təsvir olunmuşdur. 

Əlisəfa Azayev "Prokuror qızı"

Povestdə hadisələr yaxın keçmişimizdən-yenidənqurma illərində bu ad altında görülən qanunsuzluqlardan, dövrün qurluşun mahiyyətindən  doğan ədalətsizliklərdən bəhs olunur.

Əlisəfa Azayev "Amansız qətl"

Maraqla oxunan bu əsər ağır bir cinayət hadisəsinin şərhi, açılması  üzərində qurulur ki, bu da oxucunu maraqlandırır, əsəri oxuyub axıra çıxmaq istəyir.