Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Manaf Süleymanov "Eşitdiklərim oxuduqlarım gördüklərim"
11 Mart , 2015

Əsərdə təsvir olunan hadisələrin əksəri müasir oxucu üçün xüsusi maraq təşkil edir. Neft qatlarının vəhşicəsinə istismarı özünün əksini tapmışdır.