Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Ən çox oxunan kitablar
Elçin Hüseynbəyli "Aişə"
2 Sentyabr , 2015

Xalq mahnısının bu leytmotivi üzərində qurulan, orijinal sujet xətli və  çevik təhkiyəli roman iki şərqli gəncin Moskvadakı tələbə həyatından və sevgisindən bəhs edir.