Salyan rayon Mərkəzi kitabxanası

Salyan rayon MKS

Yeni kitablar
Abuzər Xələfov "Kitabxana və cəmiyyət"
2 Sentyabr , 2015

Ömrümü Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin inkişafı və formalaşmasına həsr etmiş Əməkdar elm xadimi, professor A.Xələfovun bu monoqrafiyası çox böyük aktuallıq kəsb edir.